Most itt vagy: Home EU projektek

EU projektek

Az Európai Unió számos fontosnak ítélt témában segíti a tagországok fejlődését, így tudott sor kerülni arra, hogy aktívan részt vehessünk különböző projektekben.

LLP_logoElőzmények

Az Európai Unió létrehozta az Egész életen át tartó tanulás programját (Lifelong Learning Programme– LLP) amelynek célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon a Közösség : – több és jobb munkahellyel és – nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, – fejlett, tudásalapú társadalom fejlesztéséhez.   Széchenyi IstvánEnnek az Eu-s elvnek kapcsán önkéntelenül is egy, ennek az elvnek megvalósítására irányuló, erre kisértetiesen hasonlító MAGYAR törekvés jutott eszembe amelynek fő eszmeisége:

(Gróf Széchenyi István: „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.”)

Különösen elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy— e rendszerek a minőség tekintetében az egész világ számára referenciaértékké válhassanak. Ily módon célja, hogy a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek— modernizációjáról és— alkalmazkodásáról gondoskodjon.

  SAFE_TRUCK_2IMPROVING HEALTH AND SAFETY OF FREIGHT TRANSPORT DRIVERS

  SAFE TRUCK

  2009-2011

  ES/09/LLP – LdV/TOI/149054

  SAFE TRUCK Improving Health and Safety of Freight Transport Drivers

   

  A teherfuvarozásban résztvevő gépkocsivezetők egészségének és biztonságának fejlesztése

   Az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás Programjámak keretében jóváhagyott Leonardo da Vinci Transfer of Innovation projekt szervezésében indult

  A teherfuvarozásban résztvevő gépkocsivezetők egészségének és biztonságának fejlesztése c. projekt. Az Európai Parlament 1720/2006/CE sz. döntésének megfelelően a 2006.11.15-i tanácskozáson létrehozásra került egy akcióprogram az egész életre szóló tanulásra. Ennek megfelelően a projekt célja kivitelezni a meghatározott munkaprogramot.

   A projektre az Európai Unióval  a spanyol Federación de Transportes UGT-Euskadi cég kötött szerződést, amelyik a projekt megvalósításába bevonta az alábbi országokat: Spanyolország, Bulgária, Németország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Egyesült Királyság. A projekt időtartama: 2009.10.01-2011.09.30. A projektben résztvevő országok képviselői végzik a projekt munkatervében előírt tevékenységeket.

  A SAFE TRUCK PROJEKT fő célja:

  • egy web 2.0-ás tanulói felület létrehozása,
  • amely segíti a közúti teherfuvarozásban dolgozó járművezetőket :
  • munkahelyi egészség és biztonság területén a tudásuk gyarapításában annak érdekében, hogy tudatosodjanak bennük azok a kockázatok, amelyek a napi tevékenységekből fakadnak.

  A projekt megvalósításában résztvevő partnereink:

  A promóter:

  FMCT_UGT_logo

    Federación Transportes Comunicaciones y Mar – UGT Euskadi 

  Bilbao-Spanyol

  A koordinátor:

  INVESLAN

  INVESLAN

  Bilbao-Spanyol

  A partnerek:

  HST_Logo WSINF FTA

  HIGHER SCHOOL OF TRANSPORT 

  Sofia- Bulgaria

   WSINF 

  Lodz- Lengyelország

   FREIGHT TRANSPORT ASSOCIATION 

  Tubrige Wells- United Kingdom

  DekraAka_Lg_Li_grOutl  netmex_logo  ZAS

  DEKRA Stuttgart- Németország

  ZAS Nagykovácsi- Magyarország

  NET MEX Plzenská-Slovákia

   

  Az Új ATI Kft. szerepe:

  Előkészítés, felmérés:

  • A nemzeti szabályozás jellemzői
  • A szállítási szektor projektben szereplő jellemzőinek hazai felmérése az országos és EU statisztikai adatok alapján
  • Kérdőív segítségével a hazai tehergépkocsi vezetők reprezentatív felmérése, véleményük, kívánságaik beépültek a projekt elvárásai közé

  Tananyag tartalom kidolgozása: Karbantartási és fenntartási szabványok, dokumentáció:

  • Alapvető karbantartási követelmények
  • A gépkocsivezető ellenőrzésként körbesétálja a járművet film klip (forgatókönyv készítése)
  • Rutin karbantartás és szerviz
  • Dokumentáció és a feljegyzések megőrzése

  Kimerültség, fáradtság és egészséges életmód

  • Európai jogalkotás, jogi szabályozás
  • A kimerültség és fáradság közös okai
  • Módszerek amik csökkentik a kimerültség és fáradság hatásait
  • Az egészséges életmód

  Részvétel a teljes tananyag validálásában Az elkészült komplett tananyag valorizációja

  A munka végcélja az volt, hogy létrehozzon egy WEB 2.0 felületet a járművezetők számára tanulás és információszerzés céljából. A projekt célja egy olyan oktatási, képzési tartalom kidolgozása, ami növeli, fejleszti a tehergépjármű vezetők ismereteit, aktuális tudást ad, pontos, naprakész ismereteket, amiket a nemzetközi fuvarozásban is folyamatosan használni tudnak. Az információk megismeréséhez nem kell tanfolyamra járni, a legmodernebb mobil tanulási eszközökkel, munkahelyüktől távol is elérhetőek.

  A SAFE TRUCK tanulói felület a közúti teherfuvarozásban résztvevő járművezetők számára speciális információkat, valamint képzést tartalmaz az

  • egészség és biztonság,
  • a kockázatok kezelése és megelőzése
  • jogi ismeretek, nemzetközi és hazai közlekedési szabályozás,
  • a pótkocsi fel- és lekapcsolása
  • biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök
  • vezetéstechnika
  • alapvető üzemeltetési, fenntartási követelmények
  • munkaidő, vezetési idők, tachográfok
  • a kimerültség,  fáradtság és az egészséges életmód témákból.

  A fenti információ együttes, valamint a felsorolt témákból összeállított tananyag, képzés minden résztvevő ország nyelvén könnyen letölthető

  • szöveges dokumentumokból, képekből és
  • rövid oktatófilmekből áll
  • a szöveges leírást média és hang fájlok teszik szemléletesebbé
  • a felhasználók PDF formátumban és MP4 lejátszóval (a rövid oktatófilmek esetében) tudják elérni, ezzel rugalmas képzést biztosítva, amelyet a célcsoport igényeihez igazítanak.

  A SAFE TRUCK projekt:

  • Hozzájárul a közúti teherfuvarozásban dolgozó járművezetők baleseti okainak feltárásához.
  • Tudatosítja bennük azon nem biztonságos tevékenységeket és feltételeket, amelyek kockázattal járnak.
  • Segít nekik a vészhelyzetek felismerésében és a megfelelő reagálásban.

  A tananyag elérhető minden résztvevő ország nyelvén elérhető az alábbi linken:

   cimkep

  2009-2011

   

  promec_logo

  Mobile learning for the promotion of entrepneurial culture and mobility in the road transport sector

  PROMEC-ROAD 2012-2014

  Project reference: 2012-1-ES1-LEO05-48190

  A közúti közlekedésben résztvevő vállalkozók vállalkozói kultúrájának fejlesztését szolgáló tananyag létrehozása, és mobil eszközön való használatának kifejlesztését célul kitűző munkamenet.

  A projektről részletesen:

  PROMEC ROAD projekt

  Mobil oktatás a jövő közúti közlekedési vállalkozóinak

  A PROMEC-Road projekt keretében oktatási programot dolgoztunk ki a közúti közlekedési szektorban dolgozó vállalkozók számára. Ez a mobil tanulási program a legmodernebb technika eszközeit felhasználva, okos telefonon, tableten elérhető, tehát mindig mindenhol tanulhatunk.

  Ez a mobil tanulási program program a közlekedési szektor kis-, közép és mikro vállalkozásainak tulajdonosait, egyéni vállalkozóit célozza meg.

   

  A PROMEC-Road-projekt által támogatott legfontosabb vállalkozói kompetenciák a közlekedési szektorban 6 kutatási téma köré szerveződnek, egyesítve az elméleti koncepciókat és a PROMEC-Road projekt kutatási eredményeinek megfelelő nagyon gyakorlatias forrásokat.

   

  Mobil tanulás a gyakorlatban

  Segítséget kapsz a mobil tanulás lehetőségeinek bővebb megismeréséhez. Az eszközök használhatóságát, gyakorlatban történő használatuk problémáit is elemzi a fejezet.

   

  Vállalkozási kultúra

  A vállalkozás egy gondolkodásmód és a gazdasági tevékenység megvalósításának és fejlesztésének a folyamata. Egy vállalkozás a munkaerőt, természeti erőforrásokat és a tőkét kombinálva tud nyereséget termelni. A vállalkozó szellemet újítások, kockázatvállalalás jellemzi. A kultúra az, ami ösztönzi a dinamikus és kreatív munkát. Egy vállalati kultúrával rendelkező szervezetet a kísérletezés és az innováció iránti elkötelezettség tart fenn. Megvan tehát a képesség és a szándék új termékek felfedezésére, alkotására vagy fejlesztésére és ötletek, amelyek piaci újításokhoz, beruházásokhoz vezetnek.

   

  Döntéshozatali képességek

  Voltál-e már olyan helyzetben, hogy nehézséget okozott egy fontos döntés meghozatala? Kényelmetlen, vagy kellemetlen volt valamit elutasítani? Döntéseid meghozatala számos tényező függvénye. A határozott és a későbbiekben is felelősséggel vállalható döntéseid megalapozásához nyújt segítséget a tananyag „Döntéshozatali képességek” fejezete. Ne okozzon problémát „nem”-et mondani!

   

  Kreatív gondolkodás, innovációs (újítási, beruházási) készségek

  Kreatív-e a gondolkodásod, ha döntéseket kell hoznod a céged fejlesztéséről? Szükséged van-e fejlesztésre? Szükséged van-e a saját gondolkodásmódod fejlesztésére? A tananyagban egy külön fejezet foglalkozik a kreatív gondolkodás, az innovációs (újítási, beruházási) készségeidnek a fejlesztési lehetőségével.

   

  Kommunikációs készségek

  A kommunikáció közlést, információ átadást, információcserét jelent. Nemcsak szóban lehet kommunikálni, hanem pl. testbeszéddel, írásban is. Fontos, hogy szóbeli közléseidet módosíthatják a hozzá tartozó testbeszéd-elemek. Nem is gondolnád, milyen fontos kommunikációs módszerek léteznek, amik megkönnyíthetik napi munkádat. Hallottál-e már a törött lemez technikáról? Tudod-e milyen fontosak a kézmozdulatok, amik a beszédet kísérik?

   

  Saját kompetenciák

  Mik azok a készségek és képességek, amik fontosak egy vállalkozó életében és munkájában? Hogyan fejleszthetők? Erre is találsz válaszokat, hasznos információkat a fejezetben. A projekt programja ingyenesen elérhető, letölthető a www.learnmobile.eu linken. Jelenleg a program tesztelése, az esetleges javítások korrekciója folyik.

  Az ÚJ ATI Autósiskola, a Leonardo da Vinci program keretében vett részt a projekt munkájában, a tananyag összeállításában, menedzselte a magyar fordítást és a továbbiakban is összefogja a projekttel kapcsolatos kérdéseket, javaslatokat, tartja a kapcsolatot a projekt menedzsmentjével. Elérhetősége: www.tanulovezeto.net.

  Feladatunk a projekt ismeretanyagának, elérhetőségének terjesztése, hogy a projekt elérje célját, a közlekedési szakemberek tudásának bővítésével, frissítésével.

  PROMEC Road néven indította a projektet a Spanyol Nemzeti Ügynökség az Élethosszig tartó tanulási program, az Organismo Autonomo de Programas Educativos Europeos (O.A.P.E.E.) under Leonardo da Vinci call 2012, keretében, az EU finanszírozásában.

  LLP_logo      Aprendizaje_Permanente        hirlev1_Apee

   

  A projekt promótere a spanyol UNIATRAMC Cyl, ami Spanyolország egyik legnagyobb közlekedés-szakmai egyesülete. A projekt partnerek 6 országból 7 céget képviselnek, szakterületük lefedi a közlekedést, oktatást, nagy tapasztalattal rendelkeznek vállalkozások menedzselésében. A részt vevő országok: Spanyolország, Portugália, Franciaország, Németország, Görgország és Magyarország.


  Parnerek:

  hirlev1_Logo_SPI     2013_1Logo     hirlev1_Logo_UNI

  apopsi    DekraAka_Lg_Li_grOutl (1)

  INVESLAN     hirlev1_Logo_AFT